Η Εταιρία
Kawasaki Europe
Μεταχειρισμένα
Μεταπωλητές
Συνεργεία
Επικοινωνία

L. SOTERIOU CYPRUS LTD

4 Ιακώβου Πατάτσου, Κατάστημα 1, 2000 Στρόβολος, Κύπρος.

Τηλ. +357 22338888, Φαξ: +357 22338877.

E-mail: info@kawasaki.com.cy

Ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-13.00 & 15.00-18.00

Copyright 2008-2018, L. Soteriou Cyprus LTD, All Rights Reserved | Build by webSenario